The Founding
Fathers

De sociale onderneming Egg&People is ontstaan vanuit passie; een droom van Peter van Agt en Erik van den Oord. Peter zag tijdens zijn vakantie in Oostenrijk een mobiele pluimveestal en besloot dat als er zich ooit een kans zou voordoen, hij op diezelfde wijze kippen zou gaan houden.

Voormalige buurjongens

Tijdens een bijeenkomst van Vereniging het Land van Oirschot, waar Peter en Erik lid van zijn, kwamen de voormalige buurjongens elkaar weer tegen. De klik was er nog steeds en ze bundelden hun expertises; pluimveehouderij en meervoudige waardecreatie - nieuwe business modellen. Het concept van Egg&People, waarbij hulpboeren een permanente rol hebben, werd geboren.

Peter van Agt

“Tijdens een vakantie in Oostenrijk zag ik een mobiele pluimveestal en wist meteen dat ik ook zo kippen zou gaan houden.”

Peter van Agt

Peter van Agt is pluimveehouder en als vernieuwer in de sector altijd op zoek naar het realiseren van toegevoegde waarde. Peter investeerde samen met zijn ouders in de eerste vrije uitloopstal van Nederland en is hij uitvinder van de ei-snack. Samen met zijn vrouw Esther nam Peter het ouderlijke bedrijf over in 1996.

Tot 2020 hield Peter met zakenpartner Peter van der Heijden legpluimvee in de Kakelhoeve, waar hun maatschappelijke inspanningen beloond werd met de Agrifoodpluim van de Provincie Noord-Brabant.

Op de thuislocatie heeft Peter het reguliere pluimveebedrijf Fladderfarm. Daarnaast houdt Peter kippen in mobiele stallen met de Fladderfarm Mobiel. De ervaring en kennis van Peter bestaat, naast het vakmanschap voor het houden van de dieren, ook uit het bouwen van stallen. Een door Van Agt zelf ontwikkelde stal voor vrije uitloop, is al zo’n 400 keer nagebouwd in Europa. Inmiddels bouwt Peter zijn zelf ontworpen kipcaravans voor andere ondernemers. Met stallenbouwer Fienhage zijn de mobiele stallen doorontwikkeld en verder geprofessionaliseerd. 

Esther was als vrijwilligster bij ’t Bint betrokken, een winkel voor streekproducten in Oirschot mede gerund door zorginstellingen. Vanuit haar rol heeft zij de eerste verbinding gelegd met zorgpartijen.

Erik van den Oord

Erik van den Oord is econoom. Vanuit zijn bedrijf Power-ED helpt en inspireert hij ondernemers en ondernemende organisaties op het vlak van leiderschap en duurzame ontwikkeling. Goede ideeën werkt hij uit in harde en schaalbare businesscases. Daarnaast verbindt hij ze met de juiste partners en/of financiers in zijn netwerk.

Erik heeft door zijn werk, ervaring en voormalige functie als lid van Provinciale Staten in Brabant een groot bestuurlijk netwerk. Hij schreef met Jan Jonker en anderen de bestseller Nieuwe Business Modellen (2014) en Duurzaam Organiseren (2020) en schreef mee aan 4'33, time for a circular economy (2017).

Soms participeert Erik in de bedrijven die hij mee opzet, zoals bij coöperatie Egg&People.