De beste
hulpboeren

Met Egg&People zorgen we voor blije kippen en lekkere eitjes. Da’s mooi natuurlijk, maar het is nog lang niet alles. Met ons concept zorgen we ook voor een meer duurzame veehouderij, sociale inclusie en arbeidsparticipatie.

Sociale inclusie en arbeidsparticipatie

Onze hulpboeren zijn mensen die door een beperking niet altijd mee kunnen doen in de samenleving. Wij noemen dat mensen met een arbeidskans. De hulpboeren helpen ons met het verzorgen van de kippen, rapen, sorteren, stempelen en verpakken van de eieren. Én met het knuffelen van de kippen. Dit doen ze met onvoorstelbaar veel passie, plezier en liefde. Dat proef je ook!“Door de fijne vorm van dagbesteding worden de hulpboeren zelfredzamer en hun zorgvraag kleiner.”

De schaalgrootte van de kipcaravan is ideaal voor de hulpboeren. Hun werkzaamheden verrichten ze eerst onder begeleiding, en zodra het kan werken ze zelfstandig. Het idee is dat de hulpboeren een fijne vorm van dagbesteding hebben en zelfredzamer worden. Zo wordt hun zorgvraag kleiner.

Sommige hulpboeren groeien door naar een vaste functie. Anderen hebben permanent begeleiding nodig, maar zijn gelukkiger en hebben een doel waar ze iedere week naartoe leven.

Meer weten over onze hulpboeren? 
Hulpboer Michiel vertelt met plezier zijn verhaal.

Lees het hier